NOU, Curierat rapid pe bicicleta in Pitesti

Curier rapid pe bicicleta

Comenzi telefonice si online

Conditii privind furnizarea serviciilor de curierat

SC Padrif Unicat SRL cu sediul in Calea Dragasani, Nr 16 , Arges, Pitesti, CUI 30170066, numita in continuare "furnizor" , ofera servicii de curierat, la nivel local in orasul Pitesti, in urmatoarele conditii.

Furnizorul accepta trimiterea coletelor/plicurilor etc.  prezentate de catre expeditor ambalate corespunzator, cu un invelis exterior opac si care au inscrise datele de indentificare vizibil, cu majuscule, complete si corecte (nume si  prenume/denumire in cazul persoanelor juridice, respective adresa complete si numarul de telefon) ale destinatarului si, optional al expeditorului.

Adresa de corenspondenta a destinatarului se afla localizata exlusiv pe teritoriul Judetului Arges.

 

Trimiterile coletelor care contin bunuri fragile trebuie ambalate corespunzator de catre expeditor, utilizand ca umplutura talas, poliestern antisoc sau alt material care atenueaza socul mecanic, si sa aiba aplicata inscriptia "Fragil". Furnizorul se obliga sa recunoasca si sa respecte inscriptiile/etichetele aplicate de expeditor si sa acorde o atentie speciala in manipulare si depozitarea trimiterilor coletelor in cauza.

 

Dimensiunile maxime acceptate ale trimiteri coletelor :26cm/36cm/30cm

Greutatea maxima admisa a unei trimiteri coletelor este de 10 kg.

 

Furnizorul nu accepta livrarea coletelor ale caror ambalaj prezinta inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum si livrarea coletelor  costand in bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, daca se depune nembalat. De asemenea nu poate face obiectul trimiterilor coletelor, bunurile al caror transport este interzis prin dispozitii legale( de exemplu, dar fara a se limita la acestea: substante explosive, toxice, inflamabile, pshihotrope, droguri, arme, munitii, etc ).

Expeditorul are obligatia de a nu expedia colete al caror obiect este interzis prin dispozitiile legale.

Furnizorul asigura secretul coletelor – retinerea, deschiderea sau divulgarea continutului coletelor fiind premise numai in conditiiile prevazute de lege.

Furnizorul asigura serviciul ramburs, serviciu de curierat a carui particularitate consta in achitarea de catre destinatar expeditorului, prin intermediul retelei de curierat, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii de colete inregistrate. Preluarea acestor colete se face numai in conditiile in care expeditorul a indicat in mod corect si complet toate datele sale de identificare. Moneda admisa in care se face colectarea, respective achitarea sumelor de bani de la destinatari este leu. Suma maxima admisa este de 5000  lei. Termenul de livrare a coletelor este de o 30 min - 120 min, iar termenul de returnare a contravalorii coletului catre expeditor ( sumele colectate de la destinatar ) este de 30 min - 120 min.

 

Predarea coletelor se realizeaza la adresa indicate de expeditor, personal catre destinatar sau catre persoana autorizata sa primeasca coletul. In cazul in care destinatarul nu a fost de gasit furnizorul va pastra, la punctul de contac deservit de personal, in vederea predarii, coletelor care nu au putut fi predate destinatarului pentru o perioada de  5 zile de la data avizarii acestuia. In cazul imposibilitatii de predare catre destinata a coletelor, furnizorul va anunta expeditorul telepfonic sau prin email, in vederea returnarii coletelor, si costul deplasarii va fi suportat  de catre expeditor.

In cazul coletelor care nu au fost predate destinatarului si nici returnate expeditorului, din motive independente de furnizor, acestea vor fi pastrate timp de 3 luni de la data pleluarii lor. Dupa expirarea acestui termen, coletele nerevendicate trec din proprietatea expeditorului in proprietatea furnizorului.

Furnizorul are dreptul de a refuza predarea catre destinatar a coletului atunci cand, dupa preluarea coletului, rezulta in mod neindoielnic, in urma utilizarii unor metode de observare rezonabile care sa nu afecteze secretul coletului, ca acesta contine bunuri interzise la transport ori care nu respecta conditiile special de transport, conform legislatiei in domeniu, sau cand, dupa preluarea trimiterii postale, acesta a produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizare sau altor trimiteri postale

 

Furnizorul este raspunzator in urmatoarele situatii:

- Furnizorul este raspunzator fata de expeditor pentru prestarea seviciului de curierat in conditiile prevazure de lege si de contractul individual incheiat cu expeditorul. Conform contractului, furnizorul asigura trimiterile coletelor din momentul preluarii si pana la predarea lor catre destinatar. Raspunderea contractuala a furnizorului fata de expeditor intervine in urmatoarele situatii: pierderea, furtul, distrugerea totala sau partial a trimiterilor postale, precum si deteriorarea acestora, daca acestea au intervenit intre momentul depunerii trimiterii de catre expeditor si momentul predarii la adresa destinatarului, precum si in cazul nerespectarii standardelor de calitate a serviciilor de curierat.

- In cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale a coletelor, furnizorul ca despagubi expeditorul cu suma reprezantand de 10(zece) ori tariful serviciului.

- In cazul coletelor care fac obiectul serviciului de trimitere contra ramburs, cu intreaga valoare declarata pana in momentul livrarii catre destinatar, respective cu intreaga valoare a rambursului, dupa livrarea acesteia, destinatarului, cand furnizorul de curierat a omis incasarea rambursului de la destinatar.

- In cazul pierderii partiale, distrugerii partiale sau deteriorarii trimiterilor postale, furnizorul va despagubi expeditorul cu suma reprezentatnd de 10(zece) ori tariful serviciului.

- Pentru predarea cu intarziere a trimiterilor postale de catre furnizor, datorita culpei sale exclusive, acesta raspunde fata de expeditor cu un procent de 1%/H lucratoare intarziere din valoarea serviciului prestart. In acest caz, expeditorul sau destinatarul poate formula o reclamatie si poate pretinde despagubiri, dar nu mai mari decat contravaloarea tarifului incasat pentru serviciul prestart.

 

Furnizorul este exonerate de raspundere in urmatoarele situatii:

- Paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului

- Utilizatorul nu are asigurat un serviciu destinat primirii coletelor.

- Coletele au fost primite fara obiectii de catre destinatar, cu exceptia reclamatiilor referitoare la pierdere, furtul, deteriorarea sau distrugerea totala sau partial a continutului coletului;

- Paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului fortuit; in acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu exceptia tarifului de asigurare.

 

Expeditorul este raspunzator in urmatoarele situatii:

- in cazul pagubelor princinuite de trimiterea coletelor persoanelor, mediului sau altor bunuri de catre vicii ascunse prin ambalare.

- in cazul in care trimiterea coletelor determina distrugerea sau intarzierea la livrare a altor colete.

trimiterea coletelor nu au putut fi livrate din cauze imputabile expeditorului(de ex adresa inexistenta).

 

Mecanismul de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatori:

Furnizorul a stabilit un mecanism de solutionare a reclamatiilor simple, transparent si accesibil, in special in ceea ce priveste pierderea, distrugerea partial toatala sau deteriorarea coletelor, precum si nerespectarea conditiilor de calitate a serviciilor (termene de livrare etc). Procedurile permit solutionarea echitabila si prompta a reclamatiilor precum si un sistem adecvat de rambursare sau compensare.

Expeditorul/destinatarul nemultumit de serviciile oferite, poate formula o reclamatie scrisa prin depunerea personala, prin email la adresa contact@curierbicicleta.ro sau prin posta la adresa Calea Dragasani, NR 16, Pitesti, judet Arges.

Termenul de introducere a reclamatiei prealabile adresate furnizorului de servicii de curierat este de 6 luni si se calculeaza de la data depunerii trimiteri postale.

Furnizorul de curierat are obligatia se a solutiona reclamatia prealabil in termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

Persoanele reclamate trebuie sa depuna/trimita la furnizor toate dovezile prin care isi intemeieaza pretentiile in vederea efecturarii unor analize concrete si complete (chitanta, facture, ambalaj/produs pentru expertiza, etc. dupa caz).

Serviciul de Relatii cu Clienti confirma reclamatului primirea reclamatie prin comunicarea unui numar de intregistrare in cazul reclamatiei depuse personal, prin email sau prin conpletarea confirmarii de primire in cauzul transmiterii printr-un serviciu postal.

Orice reclamatie se va inregistra in "Registrul de Reclamatii" si solicitantul va fi despagubit in functie de tipul serviciului ales, cu valoarea declarata sau nedeclarata in termen de 30 zile de la data solutionarii favorabile a reclamatiei.

Daca reclamatia este intemeiata, despagubirea se acorda cash daca solicitantul este persoana fizica si permite ordin de plata sau prin compensare  daca solicitantul este persoana juridical. Reclamatia se va considera intemeiata daca potrivit intelegerii contractuale sau dispozitiilor legale furnizorul este obligat sa acorde despagubiri.

 

Prezentul document reprezinta contractual individual incheiat intre expeditor si furnizor, la momentul acceptari trimiterii coletelor/plicurilor etc prin reteaua de curierat, fara a fi necesat intocmirea unui inscris.